Etikettarkiv: embryoskyddslagen

Den tyska embryoskyddslagen

Jag har nämnt ett par gånger att Tyskland har betydligt strängare lagar än Sverige vad gäller provrörsbefruktning och det mesta som har med reproduktion att göra. Bakgrunden är att Tyskland är ett land där religiösa krafter får diktera lagarna i avsevärt högre utsträckning än i Skandinavien. Även om Tyskland är att betrakta som ett sekulärt land (och f.d. DDR är en av världens mest ateistiska regioner) så dyker gammalkristliga värderingar upp här och där. De tyska kristdemokraterna, CDU, är ett av de största partierna och de innehar för närvarande den federala regeringsmakten tillsammans med liberalerna, FDP. Speciellt i gamla Västtyskland är hemmafruidealet högst levande, och det anses lite suspekt att som kvinna vilja jobba medan barnen är små. Dagis är dyrt om det ens finns. Nativiteten är katastroflåg som följd.

Det här står i skarp kontrast till den tyska avslappnade inställningen till sexualitet i allmänhet. Bilder av modeller med bara bröst, ”sidan-tre-flickor”, dyker upp även i tidningar som är nästan respektabla i övrigt. Utländska komiker klagar över att det är svårt att få en tysk publik att skratta, för sexskämten som får anglosaxer att skratta sig fördärvade möts av tyska gäspningar.

Man kan säga att det är när sexualitet övergår i reproduktion som avslappning övergår i moralisk indignation. Vilket för oss till den tyska embryoskyddslagen. Den är förment till för att skydda embryon, men när jag läser vad den innehåller får jag ändå en vision av en sur gammal ärkekonservativ gubbe som bara avskyr allt han inte förstår och därför har gjort en lag enbart för att göra IVF så svårt som möjligt. Nu är jag lite orättvis, för efterkrigstidens Tyskland har en författningsdomstol som prövar alla lagar noggrannt innan de träder i kraft (för att undvika katastrofer i stil med det nazistiska maktövertagandet 1933). Det hindrar dock inte lagar från att vara i strid med sunt förnuft.

Den tyska embryoskyddslagen säger bland annat att

  • som ”embryo” räknas även den befruktade äggcellen i sitt encellsstadium, zygot. Det är en vidare definition än den biologiska, som räknar embryot först vid tvåcellsstadiet.
  • det är förbjudet att befrukta ägg för andra syften än att frambringa en graviditet (medicinsk forskning på embryon är alltså olaglig)
  • embryon får endast återföras till kvinnan från vilken äggen ursprungligen kom, d.v.s. äggdonation är olagligt, vilket jag har skrivit om tidigare
  • endast tre ägg får befruktas åt gången (just detta är faktiskt lite märkligt, för jag har ju fått hela sex ägg befruktade. Jag har en aning om vilken krumbukt kliniken har använt för att komma runt just denna del av lagen. Mer om det nedan)
  • preimplantationsdiagnostik, alltså genetiska undersökningar av celler från embryot, är bara tillåten vid misstanke om svåra ärftliga sjukdomar
  • det är förbjudet att frysa embryon för framtida implantationer.

Dessutom finns en hel radda regler till som vi svenskar nog helt instämmer i, exempelvis att man inte får återföra mer än tre embryon åt gången och att man inte får göra embryoöverföringar till en kvinna som inte har gått med på det. Man får inte heller använda spermier från en död man för att befrukta ägg.

Den här lagen får en del märkliga konsekvenser. Lägg märke till att det är förbjudet att frysa embryon. Vi vet alla att det går utmärkt att frysa embryon för att sedan tina upp dem, återföra dem och låta dem utvecklas till en levande frisk människa. Men i Tyskland får man inte frysa överblivna embryon. Vad man istället gör vid klinikerna är att befrukta äggen för att sedan frysa dem direkt innan kärnsammansmältningen har skett. Då fryser man inte ”embryon” utan två könsceller. Och enligt lagens bokstav har man inte framställt för många embryon.

Skyddad mot nedfrysning enligt tysk lag. Mänsklig blastocyst, fem dagar efter befruktningen. Bild från http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blastocyst.JPG

Skyddad mot nedfrysning enligt tysk lag. Mänsklig blastocyst, fem dagar efter befruktningen. Bild från Wikimedia Commons.

Komplikationen uppstår när man ställs inför valet att odla embryona längre, till blastocyststadiet. Det är tillåtet att göra detta i Tyskland. Men det är inte tillåtet att frysa blastocyster. Om man låter odla sina befruktade ägg till blastocyststadiet, och det blir fyra fina embryon av det, ställs man inför en märklig situation. Blastocyster får inte frysas. Mer än tre embryon får inte återföras. Har man fyra fina blastocyster måste alltså en destrueras. Allt enligt lagen för skydd av embryon.

Det här är naturligtvis fullständigt befängt, vilket varje tänkande människa kan inse. Det är inte att skydda embryon att destruera dem istället för att frysa för framtida försök. Det handlar bara om en djup ovilja från lagstiftarens sida att förstå vad IVF är.

Men nu lever vi i det här landet, och min läkare är skyldig att följa lagen. Hon gör naturligtvis sitt allra bästa inom de snäva ramar som ges. Så när vi fick veta att det hade blivit sju ägg, fick vi fatta ett beslut. Ville vi odla till blastocyster (med högre chans för graviditet, men risk att tvingas destruera embryon) eller ville vi frysa överblivna befruktade ägg.

Vi sa att om det blev fyra befruktade ägg eller färre, skulle samtliga odlas till blastocyster. Jag hade då fått de två bästa på måndag.
Om det blev fem eller fler befruktade ägg, skulle jag få två embryon två dagar senare, och resten (som alltså inte är embryon än) skulle till frysen direkt.

Nu blev det jackpott med sex befruktade ägg av de ursprungliga sju, så jag fick två små embryon igår, och fyra befruktade ägg gick direkt till frysen.

Biologiskt, medicinskt och etiskt hade det varit bättre att odla alla våra befruktade ägg till blastocyster, ge mig en eller två på måndag och frysa resten. Men det får man inte göra. ”För embryonas skull.” Jag tänker inte bli arg över det här. Jag är ruvarlugn. Men en dag, när jag får bli upprörd igen, skulle jag vilja ta ett snack med dem som skrev lagen. För jag förstår verkligen inte hur de tänkte.

Extern länk: Embryonenschutzgesetz – ESchG från Bundesministerium der Justiz (på tyska givetvis).